Best selection of premium Joomla 1.6 templates

Identiteit

Visie | Missie | Identiteit | GKV

Identiteit

De Vecht & Angstel kerk is een gereformeerde kerk. Onze gemeente staat in de protestantse traditie van de Reformatie (16e eeuw).

Het belangrijkste kenmerk van een gereformeerde kerk is, dat we Jezus Christus en zijn Woord centraal stellen. We bestuderen samen Gods Woord: de Bijbel. Door de Bijbel leren we God kennen als onze Redder in Jezus.

Het is telkens weer spannend om te zien wat God ons vandaag te zeggen heeft. We willen niet zomaar iets over God bedenken, maar ontdekken wat de Bijbel over Hem vertelt. Steeds moeten we terug naar de Bijbel om te lezen wie God is en wat Hij van ons verwacht.

We vieren samen het Heilig Avondmaal. Hierin gedenken we de verlossing van de zonde door het offer van Jezus.

Ook herken je een gereformeerde kerk aan de kinderdoop. Onze kinderen krijgen door de doop het teken van Gods liefde mee.

preekstoel