Best selection of premium Joomla 1.6 templates
GKV

De Vecht & Angstel kerk maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit kerkverband wordt gevormd door ruim 250 kerkelijke gemeenten verspreid over Nederland.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Daarnaast hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in onderlinge afspraken. Ook zijn er tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Meer informatie: www.gkv.nl

gkv