Best selection of premium Joomla 1.6 templates
Vertrouwenspersoon Seksueel misbruik

U kunt de vertrouwenspersoon benaderen als u problemen of verwarring ervaart met betrekking tot seksueel misbruik in de kerkelijke relaties.

Wat is seksueel misbruik binnen de gemeente?
Iedere uiting van verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag: Opzettelijk of onopzettelijk; Gewenst dan wel ongewenst; In de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen. Door een pastoraal of ander kerkelijk medewerker (predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker, commissielid). Waardoor ten opzichte van een gemeentelid vanuit de gezagspositie: Vertrouwen geschonden wordt; De grens van persoonlijke integeriteit overschreden wordt.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De taak van een vertrouwenspersoon is mensen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen. De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn. Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. De vertrouwenspersoon mag met de informatie niets doen zonder uw uitdukkelijke toestemming.

Vertrouwenspersoon:

Naam: Henriëtte van Veen-van Dasselaar
Telefoon: 0294-761741
E-mail: hvvvd@hotmail.com