Best selection of premium Joomla 1.6 templates
Kerkdiensten

De zondag is een speciale dag voor christenen. Op die dag is Jezus namelijk opgestaan uit de dood! Elke eerste dag van de week (de zondag) vieren we dat we met Hem een nieuwe start mogen maken. Daarom gaan we zondags naar de kerk. We vieren dat we God en elkaar mogen ontmoeten.

Op zondagochtend komt de gemeente om 10:00 uur samen om Christus’ opstanding te vieren. In deze dienst staat de verkondiging van het Evangelie centraal. Ook nemen we de tijd voor lofprijzing, dankzegging, gebed, getuigenis en ontmoeting. De liturgie is eigentijds en gevarieerd. In de dienst is er aandacht voor de kinderen. Gemeenteleden leveren een actieve bijdrage. De sacramenten (doop en avondmaal) worden in deze dienst bediend.

Op zondagmiddag komt de gemeente 3 keer in de maand om 16:00 uur samen. Dit zijn leerdiensen waarbij de focus ligt op studie, verdieping en bezinning. En 1x per maand is er kringmiddag; Deze middag is er ruimte voor andere kringactiviteiten dan Bijbelstudie. Te denken valt aan: een preeknabespreking, een spelletjesmiddag, een open maaltijd, een filmavond, een actie voor de buurt of straat...

Actuele informatie staat op de homepage onder agenda. Ook kun je onze kerkdiensten (live) beluisteren op kerkdienstgemist.nl

kerkdienst